http://www.visueelconcept.nl/sitemap.xml.gz

Heikikker


Bijna het hele jaar zijn heikikkers vrijwel onzichtbaar door hun verborgen leefwijze en bruine schutkleur, zowel mannetjes als vrouwtjes. Alleen in het vroege voorjaar kun je ze vinden. Dan komen de heikikkers uit hun winterslaap. De heikikker lijkt veel op de bruine kikker alleen is hij kleiner en heeft meestal een duidelijke rugstreep en een spitsere snuit. 

Geluid (alleen enkele weken in het voorjaar) 

  • Heikikker: "bloeb-bloeb-bloeb" (als opborrelende luchtbelletjes)  -  Bruine kikker: "brrrrrrr-brrrrr-brrrrr" 


Heikikkers houden van open plekken met kleine watertjes zoals vennen en poelen in open plekken in het bos, heidevelden of duinpannen. In de voortplantingstijd zijn heikikkers erg schuw en duiken ze direct onder water als er iets verdachts gebeurt.

In de voortplantingstijd kunnen de mannetjes van de heikikker soms blauw kleuren doordat er door veranderende hormoonspiegels lucht onder de huid kan komen.

De Heikikker wordt in ons land beschouwd als een soort die niet algemeen is en ernstig wordt bedreigd. De heikikker is een wettelijk beschermde soort.

Handige links:
info@belevingsfotografie.nl     ©visueelconcept 2014