http://www.visueelconcept.nl/sitemap.xml.gz

Lynx

De lynx is de grootste katachtige van Europa en duidelijk herkenbaar aan de oorpluimpjes en de bakkebaarden. Onduidelijk is of de soort vroeger in Nederland voorkwam, maar waarschijnlijk is het wel. Op vele plaatsen in Europa geherintroduceerd.info@belevingsfotografie.nl     ©visueelconcept 2014