http://www.visueelconcept.nl/sitemap.xml.gz

Bosuil (Strix Aluco) Tawny Owl

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Nederland en Europa.De bosuil is een gedrongen uil met een grote ronde kop die goed van andere uilen te onderscheiden is door de donkere ogen. Hun prooien vangen ze 's nachts Ze kunnen prima zien bij zelfs het kleinste spoortje maanlicht. Ook hebben ze een uitstekend gehoor; de oorgangen zitten niet symmetrisch ten opzichte van elkaar in de schedel, waardoor ze feilloos kunnen bepalen waar hun prooi zich precies bevindt. Overdag, als de bosuilen slapen, kunnen ze hun oren dicht doen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, maar ook andere kleine zoogdieren en vogels worden gegeten. Overdag houdt de vogel zich schuil in een boomholte in de top. De zang van de Man klinkt hoog hoe… hoe-hoe-hoe-hoeeee…, met variaties en i goed te herkennen. Vrouw luid: ke-wik!info@belevingsfotografie.nl     ©visueelconcept 2014